News
Local

Primary Romanian stakeholders in the fight against human trafficking make efforts to streamline collaboration and improve legislation (In Romanian)

Principalii actori instituționali din România cu atribuții în lupta împotriva  traficului de persoane fac eforturi pentru eficientizarea colaborării  și îmbunătățirea legislației

Principalii actori instituționali din România cu atribuții în lupta împotriva  traficului de persoane fac eforturi pentru eficientizarea colaborării  și îmbunătățirea legislației

Principalii actori instituționali cu atribuții în lupta împotriva traficului de persoane s-au reunit la finalul lunii septembrie într-o întâlnire de coordonare, organizată în cadrul proiectului LUPTA - Leading a United Pathway to anti-Trafficking Action, la care s-a convenit elaborarea unui nou protocol de colaborare între instituțiile cu atribuții în domeniu și s-au identificat aspecte care pot fi îmbunătățite în legislația în vigoare privitoare la drepturile victimelor.

Instituțiile reprezentate la această întâlnire au fost Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), Direcția de Combatere a Criminalității Organizate - Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane (DCCO), Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP), alături de Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) și reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale care oferă asistență victimelor.

Participanții la această întâlnire au identificat o serie de amendamente care trebuie aduse actualului cadru de colaborare între actorii implicați și au venit cu propuneri concrete de îmbunătățire a legislației. Aceste propuneri au ca obiectiv eficientizarea procesului penal în cazurile de trafic de persoane printr-o abordare centrată pe victimă.

Instituțiile reprezentate au convenit realizarea unei noi versiuni a protocolului de colaborare între actorii instituționali din România cu atribuții în combaterea traficului de persoane și cooptarea altor actori relevanți pentru punerea în practică a măsurilor de protecție a victimelor traficului în cadrul procedurilor penale.

Proiectul LUPTA  - Leading a United Pathway to anti-Trafficking Action se desfășoară în perioada 2021 - 2023 și își propune îmbunătățirea și eficientizarea cooperării instituțiilor care au atribuții în desfășurarea procedurilor judiciare (cercetare și urmărire penală, reprezentare legală, expertiză extrajudiciară, protecție și asistență specializate pentru victimele traficului de persoane). Regiunile acoperite de proiect sunt cele 15 județe din jurul celor 4 Curți de Apel localizate în București, Galați, Craiova și Constanța. În fiecare dintre aceste regiuni a fost instituit câte un grup de lucru multidisciplinar, axat pe combaterea traficului de persoane, din care fac parte procurori și polițiști specializați, avocați, asistenți sociali și psihoterapeuți.

Proiectul este coordonat de Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) împreună cu Ambasada SUA în România și Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane.