News
Global

Looking for information about entry requirements and information for a particular country neighboring Ukraine?

Шукаєте інформацію про сусідні з Україною країни та правила в'їзду до них?

EN

People who leave the territory of Ukraine during this period have several options, but all involve crossing land border points. At this stage IOM are not aware of any transport options to and from borders, people will need to personally organise their transport to and from the border. 

Currently, men aged 18-60 who could be conscripted are restricted from leaving Ukraine (there are some exemptions* listed below).

Options include entry into the territory of neighbouring countries, which have taken concrete steps to facilitate people fleeing the Ukraine in search of safety. 

Here are the main measures that neighbouring countries have taken, entry information and the procedure in these countries to apply for asylum. Please take into account that the situation is constantly evolving and information could quickly become outdated.

* The Ukrainian State Border Guard Service (SBGS) is sharing information on specific male groups who will be given exceptions, particularly in term of the travel restrictions outside of Ukraine, even if they are in the 18-60 age category. In principle, they need to present relevant documentation at the border. Exemptions include:

 • Those who have a certificate of postponement of enrollment for special military services
 • Those with a documented conclusion of the military medical commission on ineligibility
 • Those who have three or more children under 18 years old
 • Those who self educate a child or children under 18 years old
 • Those who have a child with disabilities
 • Those who have adopted children
 • Those whose close relatives died or went missing during operations in the east

Click on the relevant country to be directed to that country’s information.

 

UA

Люди, які залишають територію України в цей період, мають кілька варіантів, але всі передбачають перетин сухопутних прикордонних пунктів. На цьому етапі МОМ не має інформації про будь-які варіанти транспортування до та від кордону, людям потрібно буде самостійно організувати свій транспорт до кордону та від нього.

Наразі чоловікам призовного віку від 18 до 60 років, які можуть бути призвані, заборонено виїжджати з України (є деякі винятки*, перераховані нижче).

Варіанти включають в'їзд на територію сусідніх країн, які вжили конкретних кроків, щоб сприяти людям, які тікають з України в пошуках безпеки.

Ось основні заходи, які вжили сусідні країни, а також інформація про в’їзд та процедура для подання заявки про надання притулку в цих країнах. Просимо врахувати, що ситуація постійно змінюється і інформація може швидко стати неактуальною.

* Державна прикордонна служба України (ДПСУ) ділиться інформацією про конкретні групи чоловіків, яким будуть надані винятки, зокрема щодо обмежень на виїзд за межі України, навіть якщо вони належать до вікової категорії від 18 до 60 років. Задля цього вони мають пред’явити відповідну документацію на кордоні. Винятки включають:

 • Тих, у кого є довідка про відстрочку призову на строкову військову службу
 • Тих, хто має документально підтверджений висновок військово-лікарської комісії про непридатність
 • Тих, хто має трьох і більше дітей віком до 18 років
 • Тих, хто займається самоосвітою дитини або дітей до 18 років
 • Тих, у кого є дитина з обмеженими можливостями
 • Тих, хто має усиновлених дітей
 • Тих, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час операцій на сході України

Натисніть на відповідну країну, щоб перейти до інформації про цю країну.

h

Information and assistance for Ukrainian people entering HUNGARY

Інформація та допомога для українців, що в'їжджають до Угорщина

HERE / тут

 

m

Information and assistance for Ukrainian people entering MOLDOVA

Інформація та допомога для українців, що в'їжджають до Молдова

HERE / тут

 

p

Information and assistance for Ukrainian people entering POLAND

Інформація та допомога для українців, що в'їжджають до Польща

HERE / тут

 

 

r

Information and assistance for Ukrainian people entering ROMANIA

Інформація та допомога для українців, що в'їжджають до Румунія 

HERE / тут

 

 

s

Information and assistance for Ukrainian people entering SLOVAKIA

Інформація та допомога для українців, що в'їжджають до Словаччина

HERE / тут